پۆلێن كردن بە پێ ی دامودەزگاکان كە یاساكانی دەركردووە

یاسای ژمارە ١٧ ی ساڵی ٢٠٢١یاسای هه مواری یەکەمی یاسای بزربووەکان لە هه ڵمەتەکانی لە ناو بردنی بە کۆ مەڵی گە لی کوردستانی عێراق ژمارە ٣ ی ساڵی ١٩٩٩

تشرين2/نوفمبر 23, 2021

Related items

© 2020 yasaii All Rights Reserved. Designed By hostrain.co